-
Sundom

Evenemang
10.03.2021 18:00 - Bygdeföreningen, styrelsemöte

Bygdeföreningen håller nästa styrelsemöte hålls på distans via zoom.
 
Föredragningslistan och ZOOM-länken sänds senare till styrelsemedlemmar.
Sundom Bygdeförening

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen