-
Sundom

Evenemang
14.03.2021 18:00 - Svenska Folkpartiet i Sundom kallar till stadgeenligt årsmöte..

Mötet hålls i huvudsak som distansmöte, men om någon vill delta fysiskt så bereds tillfälle att delta i Meteorians varma lada på Söderfjärden.

Om deltagande bör meddelas till ordförande via e-postadressen ragnvald.blomfeldt@sundom.fi senast 13.3.2021 för erhållande av länk till distansmötet.

Önskan om deltagande i fysiskt möte bör också meddelas till ovannämnda senast 13.2 via epost eller tel. 050 334 2084.

Sundom SFP

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen