Sundom

Södersunds väderkvarn

kvarnvinter.jpg
En mamsell invid Söderfjärden i Sundom

Södersunds väderkvarn uppfördes under tidigt 1800-tal, då Söderfjärdens vattenspegel ännu låg över stora delar av det flacka landskapet.

Inne i kvarnen finns årtalet 1809 inskuret på en av sädestrattarna. 1809 anses vara kvarnens byggnadsår. Isak Jakobsson Schöring (1759-1833) bonde på hemmanet vid Södersundet lät uppföra den ståtliga kvarnen. Enligt en muntlig tradition skulle sjömannen Skata Johan ha fungerat som arkitekt och byggmästare.

Det berättas att Johan skulle ha seglat som timmerman i många år och sannolikt även besökt Holland.

Förebilden till Södersunds mamsellkvarn är uppenbart holländsk. Mamsellen med de buktiga formerna är ett tämligen unikt byggnadsverk för Finland. Kvarnen användes i drygt hundra år för mäld på två stenpar och för hyvling av pärtor på en pärthyvel inne i kvarnen.

Kvarnen togs ur bruk och vingarna föll av på 1910-talet.
Den kom att stå vinglös till år 1991, då nuvarande ägaren Sundom bygdeförening satte upp ny vingstock och nya vingar. Över två sekel har förflutit sedan vinden för första gången satte kvarnens vingar, drivaxlar, träkugghjul och malstenar i rörelse. Idag står Södersunds väderkvarn nyvingad sedan två decennier som ett unikt minnesmärke över gammal bondekultur och hantverksskicklighet.

Taket förnyades 2003. Kvarnens 200 års jubileum firades sommaren 2009 med en fest vid den ståtliga mamsellen. Besökare som önskar komma in i kvarnen kan kontakta Sundom bygdeförening.

En storm tog kvarnens vingar 2014.
Under 2016 påbörjas arbetet med att få ny vingstock och vingar monterade.

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen