Sundom

Sektioner

Fem rätt självständiga sektioner handhar huvuddelen av bygdeföreningens verksamhet.
Höstmötet utser verksamhetsansvariga personer/ordföranden för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna.

A. HISTORIA-sektion

-inkluderande museiverksamhet och traditionsuppgifter

Jessica Morney, ordförande
Ilkka Aarnio
Malte Björk
Torvald Björkqvist
Bjarne Blomfeldt
Magnus Ekebohm
Ole Hortans
Solveig Hortans
Helena Jern
Krister Mellberg
Karl-Erik Mitts
Kaj Svarvars
Sven-Olof Skagersten
Bertel West

B. MILJÖ-sektion

- även innefattande planering och samarbete med andra byaorganisationer

Agneta Glad, ordförande
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Jan Eklund
Juha Hartvik
Karl-Erik Mitts
Björn Peltonen
Leif Sund
Bertel West

C. METEORIA-sektion

www.meteoria.fi

- även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget

Matts Andersén, ordförande - tfn 045 6324024 - matts.andersen(at)sundom.fi
Bjarne Blomfeldt
Margareta Blomfeldt
Henrik Fågelbärj
Malin Hjerpe
Johan Holmlund
Ole Hortans
Krister Mellberg
Karl-Erik Mitts
Kjell Nybacka
Eivor Nylind
Hans-Erik Nysand
Ingemar Sundelin
Fredrik Teir
Timo Väre

Representanter för samarbetsorganisationer

Peter Edén, Geologiska forskningscentralen
Hans Lindén och Tommi Järvilehto, Astronomiska föreningen Vasa Andromeda

D. MA-sektion

Murmursunds Allehanda och andra publikationer

Solveig Hortans, redaktör och ordförande
Bjarne Blomfeldt
Michael Borg
Ole Hortans
Gunborg Martin
Ann-Sofi Röj-Lindberg

E. WEBB-sektion

+ byafibernät och annan digital kommunikation

Ingemar Sundelin, ordförande, tfn 0400-563353
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Michael Borg
Björn Peltonen
Magnus Sundelin
Annika Wiklund-Engblom