Sundom

Sektioner

Fem rätt självständiga sektioner handhar huvuddelen av bygdeföreningens verksamhet.
Höstmötet utser verksamhetsansvariga personer/ordföranden för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna.

A. HISTORIA-sektion

-inkluderande museiverksamhet och traditionsuppgifter

Jessica Morney, ordförande
Ilkka Aarnio
Malte Björk
Torvald Björkqvist
Bjarne Blomfeldt
Magnus Ekebohm
Ole Hortans
Solveig Hortans
Helena Jern
Krister Mellberg
Karl-Erik Mitts
Kaj Svarvars
Sven-Olof Skagersten
Bertel West

B. MILJÖ-sektion

- även innefattande planering och samarbete med andra byaorganisationer

Agneta Glad, ordförande
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Jan Eklund
Björn Peltonen
Leif Sund
Bertel West

C. METEORIA-sektion

www.meteoria.fi

- även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget

Matts Andersén, ordförande - tfn 045 6324024 - matts.andersen(at)sundom.fi
Bjarne Blomfeldt
Margareta Blomfeldt
Anna Bonde
Henrik Fågelbärj
Malin Hjerpe
Johan Holmlund
Ole Hortans
Krister Mellberg
Kjell Nybacka
Eivor Nylind
Hans-Erik Nysand
Ingemar Sundelin
Fredrik Teir
Mattias Åsvik

Representanter för samarbetsorganisationer

Peter Edén (med Satu Hietala som ersättare), Geologiska forskningscentralen
Hans Lindén och Tommi Järvilehto, Astronomiska föreningen Vasa Andromeda

D. MA-sektion

Murmursunds Allehanda och andra publikationer

Solveig Hortans, redaktör och ordförande
Bjarne Blomfeldt
Michael Borg
Ole Hortans
Gunborg Martin
Ann-Sofi Röj-Lindberg

E. WEBB-sektion

+ byafibernät och annan digital kommunikation

Ingemar Sundelin, ordförande, tfn 0400-563353
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Michael Borg
Björn Peltonen
Magnus Sundelin
Annika Wiklund-Engblom