Sundom

Sektioner

Sektionsmedlemmar 2019

Fem rätt självständiga sektioner handhar huvuddelen av bygdeföreningens verksamhet.
Höstmötet utser verksamhetsansvariga personer/ordföranden för sektionerna. Styrelsen utser sedan medlemmarna i sektionerna.

A. HISTORIA-sektion

-inkluderande museiverksamhet och traditionsuppgifter

Kjell Nybacka, ordförande
Jessica Morney
Bjarne Blomfeldt
Mikaela Hansen
Sven-Olof Skagersten
Kaj Stenvall
Fredrik Teir
Erik Lindvall

Malte Björk
Torvald Björkqvist
Solveig Hortans
Karl-Erik Mitts
Kaj Svarvars

B. MILJÖ-sektion

- även innefattande planering och samarbete med andra byaorganisationer

Agneta Glad, ordförande
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Björn Peltonen

Jan Eklund


C. METEORIA-sektion

www.meteoria.fi

- även övergripande frågor kring Söderfjärden och Öjberget

Matts Andersén, ordförande - tfn 045 6324024 - matts.andersen(at)sundom.fi
Bjarne Blomfeldt 
Anna Bonde
Malin Hjerpe
Kjell Nybacka
Ingemar Sundelin 
Fredrik Teir

Margareta Blomfeldt
Henrik Fågelbärj 
Johan Holmlund
Ole Hortans
Krister Mellberg
Eivor Nylind 
Hans-Erik Nysand 
Mattias Åsvik

Hans Lindén
Järvilehto Tommi
Peter Edén

D. MA-sektion

Murmursunds Allehanda och andra publikationer

Marita Bagge
Bjarne Blomfeldt
Agneta Glad
Mikaela Hansen
Gunvor Marander
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Gunn-Britt Sundholm
Daniel Mitts

Michael Borg
Solveig Hortans
Gunborg Martin

E. WEBB-sektion

+ byafibernät och annan digital kommunikation

Ingemar Sundelin, ordförande, tfn 0400-563 353
Matts Andersén
Bjarne Blomfeldt
Ragnvald Blomfeldt
Gunvor Marander
Björn Peltonen

Michael Borg
Magnus Sundelin

Kontakta oss

info@sundom.fi
- om du vill bli medlem i Sundom bygdeförening
- om du har frågor gällande föreningen