Sundom

Muut seurat

Sundom Bygdeförening rf

Är en ideell förening som verkar för att främja byns och sundombornas intressen. 
I växelverkan med byborna , andra föreningar och stadens myndigheter deltar bygdeföreningen aktivt i utformningen av vår gemensamma framtid i byn. Se närmare.

Kronvik byaförening rf

Verksamhet: Barn och ungdomsverksamhet, samt fastighetsförvaltning inom bydelen kronvik i Sundom.
Kontaktperson: Keijo Pitkänen, tel 3571308

Näsets byaförening

Verksamhet: Verksamhet för trivsel och samarbete bland boende i bydelen Näset i Sundom 
Kontaktperson: Michael Borg, tel 357 1625 
Hemsida: www.naset.fi

Sundom Ungdomsförening rf

Verksamhet: Ungdomsverksamhet, äger uf-lokalen i byn 
Ordförande: Elisabeth Henriksson tfn 040 822 1109
Sekreterare: 
Vaktmästare:  tfn 06 357 1134, epost: sundomuf[snabel-a]gmail.com
Hemsida: http://www.sundomuf.fi 

Sundom Idrottsförening rf

Toimintaa: Jalkapallo, hiihto, kaukalopallo ja lentopallo
Yhteyshenkilö: Tomas West
S-posti: westtomas73@gmail.com
Puh. 050 567 3962
Kotisivu: http://www.sundomif.fi/

Sundom lokal-TV rf

Toimintaa: paikallisia TV-lähetyksiä loka - toukokuu. Lähetyksiä ensimmäinen ja kolmas sunnuntai kuukaudessa + ja uusinnat. Paikallisia ohjelmia omalla tuotannolla. Tekstiruutu ympäri vuoden joka palvelee paikalliset seurat ja niiden toimintaa. 
Kortisivut: http://www.sundomtv.fi

Yhteystiedot: 
Puheenjohtaja: Sven Olof Skagersten tfn 044 3571091.
Sihteeri: Rune Lindblom
Rahastonhoitaja: Harriet Sten  
Teksti TV: Niklas Falk tfn 050 3013238 

Sundom Lantmannagille rf

Verksamhet: info och upplysande verksamhet för jordbrukarnas yrkesförkovran
Kontaktperson: Glenn Björkqvist, tfn 3571973/ 050 3511547/  glenn.bjorkqvist@yrkesakademin.fi

Sundom lokalavdelning av ÖSP

Verksamhet: jordbrukarnas (producentrörelsens) fackavdelning i byn 
Kontaktperson: David Köping tfn 040 5533750/ david.koping@valtra.com

Sundom 4H Klubb

Verksamhet: arbete bland barn enligt 4H-rörelsens principer
Kontaktperson: Tiina Palonen, tfn 0400 452610/ tiina.palonen@fs4h.fi
Hemsida: http://www.sundom4h.net/

Korsholms skogsvårdsförening

Verksamhet: skogsägarna i Sundom tillhör denna skogsvårdsförening med verksamhet i byn 
Kontaktperson: Stefan Enegren, tel 3571462 

Sundom Båtklubb rf

Verksamhet: Info och upplysande verksamhet för småbåtsförare, ansvarar för småbåtshamnen i Kronvik, utprickning av småbåtsfarleder i Sundom skärgård, utger sjökort för småbåtsfarleder mellan Närpes och Munsala.
Kontaktperson: Gunnar Magnusson, tel. 040 180 3005
Hemsida: www.sbfk.fi

Sundom villaägares förening rf

Verksamhet: intresseförening för de som har sommarstugor i skärgården 
Kontaktperson: Peter Finne. Sekreterare Marika Birell.

Sundom Fiskargille rf

Verksamhet: info och upplysande verksamhet för fiskare, arrenderar fiskevatten 
Kontaktperson: Bertel West, tel 3571008 

Sundom Jaktförening rf

Verksamhet: jakt och viltvård på arrenderade jaktmarker i byn
Kontaktperson: Dan Falk, tel 3571391 

Sundom Hem och skola förening

Verksamhet: info om skolverksamheten, samarbete skolan och föräldrar 
Kontaktperson:

Föräldraföreningen för Sundom daghem

Verksamhet: förening för föräldrar och andra som stöder daghemsverksamheten 
Kontaktperson: Jan-Olof Asplund, tel 3571881 

Sundom SFP

Verksamhet: Svenska Folkpartiets lokalavdelning i byn, politisk verksamhet 
Kontaktperson: Ragnvald Blomfeldt, ragnvald.blomfeldt@sundom.fi

Sundom socialdemokrater rf

Verksamhet: Socialdemokratiska partiets lokalavdelning i byn, politisk verksamhet 
Kontaktperson: Christer Westerback

Sundom avdelning av Finlands Röda Kors

Verksamhet: verksamhet enligt Röda Korsets principer 
Kontaktperson: Tina Sahlström, tel 3571450

Sundom-Solf lokalavdelning av samfundet Folkhälsan

Verksamhet: verksamhet enligt samfundet Folkhälsans principer, samarbete med andra byar 
Kontaktperson: Brita Klemets, tel 3571482 

Sundom spelmän

Verksamhet: spelmanslag, bevarar folkmusik och uppträder med musik
Kontaktuppgifter och beställningar:
Ordf.: Pajken Sahlström, Storfallsvägen 110, 65410 Sundom, tel 3571450, 0500 569545, e:post: pajken.sahlstrom(a)netikka.fi
Sekr.: Rune Maris, Ormträskvägen 110, 65410 Sundom, tel 3571369, 050 5915369, e:post: rune.mari(a)netikka.fi
Ekon.: -, -, tel , e-post: 
Spelman-foto-2013.jpg

Sundom marthaförening rf

Verksamhet: lokalförening inom Finlands svenska Marthaförbund, info och upplysande verksamhet 
Kontaktperson: Signild Sundin, tel 3571087

Sundom pensionärsklubb

Verksamhet: samlingstillfällen för pensionärer med program. Reseverksamhet 
Kontaktperson: 
Ordförande Hans Winberg, tfn 050 597 2392 

Prästgårdspensionärerna

Verksamhet: kapellförsamlingen ordnar samlingstillfällen för pensionärer. Reseverksamhet 
Kontaktperson: Kerstin Borg, tfn 044 480 8364

Pensionärshemsföreningen Hemgården rf

Verksamhet: upprätthåller servicebostäder för åldringar, matservering 
Kontaktperson: Torvald Björkqvist, tel 3571494 

Sundom avdelning av Kyrkans Ungdom

Verksamhet: bland barn, ungdomar och vuxna inom kapellförsamlingen 
Kontaktperson: Bengt Cederberg, tel 3571049 

Sundom avdelning av Evangeliska unga

Verksamhet: bland barn, ungdomar och vuxna inom kapellförsamlingen
Kontaktperson: Uno Mitts, tel 3571160

Sundom missionsförsamling

Verksamhet: bland barn, ungdomar och vuxna på frikyrklig grund. 
Kontaktperson: Catarina Olin, tel 3571702 

Sundom gravgårdsförening rf

Verksamhet: anlagt en gravgård i byn. Gravgården invigd 2.7.2000 
Kontaktperson: Anders Lindberg, tel 357 1375, 040 749 7742 


 

Andra organ av betydelse för byn

Sundom områdeskommitté

Verksamhet: politiskt sammansatt organ av Vasa stad. Kan ta initiativ i frågor som berör byn som anses höra till kommunen, samt remissorgan för kommunala frågor som berör byn. 
Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre, tel  

Sundom Kapellförsamling

Verksamhet: Kapellförsamling under Vasa svenska församling. Kapellpräst på deltid (70%). Byn har egen kyrka, gravgård och församlingshem. 
Kontaktperson: Malin Lindblom tfn 044 480 8322, E-post. malin.lindblom@evl.fi

Sundom samfällighet

Förvaltar samfällt ägda områden i skärgården och på fastlandet.
Arrenderar ut områden för villabebyggelse, båthusplatser, båtplatser och parkeringar.
Kontaktperson: Leif Sund  Tfn. 0400 138864
sundom.samfallighet@sundom.fi

Hemsida: http://www.sundomsamfällighet.fi/

Väglag för enskilda vägar

Verksamhet: i byn finns 10 större väglag och 6 mindre väglag, som enligt lag om enskilda vägar ansvarar för vägarnas underhåll. 
Kontaktperson: - 

Sundom Vattendelägarlag

Verksamhet: ombesörjer i Lag om fiske fastställda uppgifter. Utarrenderar byns gemensamma vattenområde för fiske.
Kontaktperson: Jan-Erik Backholm, tel 3122270

Söderfjärdens torrläggningsföretag

Verksamhet: ansvarar och sköter underhållet av diken och pumpstationer på Södefjärdens unika jordbruksområde på vilket åren 1997-1999 utförts Europas största enhetliga täckdikningsreglering, som är av betydelse för miljön. 
Kontaktperson: -

Sparbanksstiftelsen Solf-Sundom

Verksamhet: stöder föreningar med vinstmedel som tilldelats stiftelsen från Aktia banks vinst. 
Kontaktperson: Anne-Maj Finne

Vasa Arbis verksamhet:

Arbetarinstitutet i Vasa stad med verksamhet (kurser, seminarier och föreläsningar) i byn. 
Kontaktperson: rektor, tfn 3253500

Ota yhteyttä

info@sundom.fi
- jos haluat liittyä jäseneksi Sundomin kotiseutuyhdistykseen/Sundom bygdeförening
- jos haluat esittää kysymyksiä yhdistyksestä